Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Datum objave: 19.05.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

rok do 16. 6. 2023,
rok do 28. 7. 2023,
rok do 1. 9. 2023,
rok do 29. 9. 2023.
oziroma do porabe sredstev. Vlogo je možno oddati znotraj objavljenih razpisnih rokov.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.