Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Datum objave: 11.11.2022

Rok za oddajo: 28.02.2023

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 28. 11. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je dodeljevanje posojil z namenom spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije.