Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2023

Datum objave: 10.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2023.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje stroškov udeležbe podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

Dodeljena sredstva po tem povabilu ne smejo preseči dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Dovoljena intenzivnost državne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 2.000,00 € na posamezen sejem oziroma razstavo. Višina dodeljenih sredstev na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od skupnih razpisanih sredstev. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki dotacije.