Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov »Delovnega preizkusa« 2023/2024

Datum objave: 23.10.2023

 

Rok za oddajo:

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je 30. 9. 2024 do 23.59 ure.

Predmet

“je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni preizkus v obliki dela na domu ni dovoljen.

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. Nedoseganje minimalno predpisanih ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na minimalno predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času delovnega preizkusa zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je izvajalec delovnega preizkusa z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa in morebitne anekse k navedeni pogodbi.”