Javno povabilo k sodelovanju v delovnih skupinah za pripravo STRATEGIJ RAZVOJA KMETIJSTVA 2023 – 2034 za območja naslednjih občin: Občina Ajdovščina; Občina Renče – Vogrsko; Mestna občina Nova Gorica

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi pripravljalca treh strateških razvojnih dokumentov s področja kmetijstva vabi deležnike in ostale zainteresirane k sodelovanju v delovnih skupinah za območja posameznih občin.

Namen izdelave dokumentov je pripraviti strateški okvir lokalnega razvoja kmetijstva
ob upoštevanju lokalnih potencialov in potreb, evropskih ter nacionalnih usmeritev, v luči prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biodiverzitete in kmetijske krajine in doseganja prehranske oskrbe in varnosti.

Metodologija izdelave dokumentov je sledeča:
– priprava izhodišč z analizo stanja po območjih vključenih občin in vrednotenje učinkovitosti dodeljenih sredstev na podlagi posamičnih občinskih pravilnikov o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v obdobju 2015 – 2020,
– predstavitev rezultatov analize in vrednotenja županom in strokovnim sodelavcem občin,
– identifikacija deležnikov, oblikovanje delovnih skupin,
– priprava SWOT analize v okviru delovnih skupin,
– priprava osnutka strateškega okvirja (izbira prioritet, določitev ciljev, opredelitev širšega nabora ukrepov) v okviru delovnih skupin,
– javna obravnava z uskladitvijo strateškega okvirja,
– priprava operativnega okvirja po občinah (oblikovanje vsebine ukrepov, seznam ključnih projektov, opredelitev potrebnih resursov, virov financiranja),

Interes za sodelovanje v delovni skupini skupaj z navedbo občine pošljite na E-naslov vodje priprave strategij Suzane Žvokelj Ferjančič: suzana.ferjancic@rra-rod.si, ki vam je na telefonski številki 065 556 238 na voljo za dodatne informacije.

Vabljeni k sodelovanju!

POVABILO