Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Datum objave: 13.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Prijave morajo prispeti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, Ljubljana, najkasneje do 29. 3. 2023 do 13.00 ure.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanja prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v okviru katerih bo agencija prepoznala interes za sodelovanje v vlogi nacionalnega partnerja. Kot predhodno navedeni dogodki se štejejo festivali, razstave, konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih bo prihajalo do izobraževanja/ozaveščanja/mreženja/srečanj/izmenjave idej in dobrih praks med različnimi deležniki, s poudarkom na lesu, kot ključnemu materialu prihodnosti, trajnostnih in zelenih tehnologij.

Še zlasti se želimo vključevati v prepoznane in uveljavljene dogodke/ potujoče dogodke, razstave, ki prispevajo k prepoznavanju lesa kot gradbenega in dizajnerskega materiala ter dvigu bivanjske kulture z lesom. Vsekakor so zaželene tudi nove oblike tovrstnih dogodkov, ki spodbujajo pozitivni odnos do lesa ter hkrati popularizirajo kulturo gradnje in rabe lesa. Ti dogodki naj se odvijajo na najbolj frekventnih lokacijah po Sloveniji, kjer je doseg obiskovalcev največji (nakupovalna središča, mestna središča, knjižnice …). Resna promocija lesene gradnje, naj vključuje inovativno uporabo lesa v sodobni slovenski arhitekturi, s poudarkom na tehnoloških inovacijah.