Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu (4. – 6. oktober 2023)

Datum objave: 18.05.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Prijave morajo prispeti najkasneje do 12. 6. 2023, do 13.00 ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je predstavitev tržno zanimivih investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin, ki se bodo skupaj predstavila na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu.

Zakaj EXPO REAL?
– Poteka že od leta 1998,
– Velja za največji in najodmevnejši investicijsko-nepremičninski sejem na območju Evropske unije,
– Na 54.000 kvadratnih metrih oz. v sedmih sejemskih halah se bo predstavljajo preko 2.000 razstavljavcev,
– Sejem je leta 2021 obiskalo 19.200 udeležencev iz 52 držav in okoli 1.000 predstavnikov medijev, sicer pa je bil povprečni obisk v letih pred pandemijo več kot 45.000 obiskovalcev iz več kot 75 držav,
– V času sejma se bo odvijal bogat konferenčni program z uglednimi govorci, izvedenih bo več kot 140 konferenc in okroglih miz, na katerih bo nastopilo več kot 300 strokovnjakov iz relevantnih sektorjev.

Za več informacij o sejmu: https://exporeal.net/en/.

SPIRIT Slovenija izbranim prijaviteljem zagotavlja pripravo in izvedbo skupinskega nastopa ter podporo pri predstavitvi na sejmu EXPO REAL 2023 s ciljem doseči uspešno promocijo investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev. SPIRIT Slovenija bo za izbrane prijavitelje zakupila razstavni prostor, izbrala postavljavca stojnice in krila stroške ene vstopnice na izbranega prijavitelja. Nosilci izbranih investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev bodo krili stroške vpisa v katalog, stroške izdelave lastnega promocijskega gradiva (promocijske brošure in predstavitve projekta), stroške lastnega prevoza in nočitev ter morebitne druge stroške sejemskega nastopa.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo omogočila predstavitev največ 8 (osmim) podjetjem oz. nosilcem projektov s tržno zanimivimi investicijskimi projekti ali tehnološkimi rešitvami za nepremičninski sektor. Izbranim podjetjem bo SPIRIT Slovenija zagotovila možnost skupinskega nastopa v okviru mednarodnega investicijsko-nepremičninskega sejma EXPO REAL 2023.