Majerija, Slap 18: martinova pojedina v prijetni domači družbi
Informacije in rezervacije: 041 405 903 (Matej), info@majerija.si