Napovedujemo: Okrogla miza o pomenu kmetijskih srednjih šol za razvoj slovenskega kmetijstva

 

 

 

Krajevna Skupnost Slap in LAS Vipavska dolina organizirata v petek, 17. novembra v dopoldanskem času dogodek ob obeležitvi 150. obletnice začetka delovanja kmetijske šole, Deželne sadjerejske in vinorejske šole. Predstavitvi tedanje šole bo sledila okrogla miza z osrednjo tematiko današnjega stanja in izzivov srednjih kmetijskih šol ter njihovega pomena za ohranjanje, prenos in razvoj slovenskih kmetij. Program dogodka sledi v naslednjih dneh, vabljeni, da nas spremljate.
 

 

Napis na spominski plošči na pročelju gradu, kjer je 13 let delovala Sadje- in vinorejska šola:

»Visokorodni gospod Karl Grof LANTHIERI poklonil je ta grad in pripadajoča zemljišča brezplačno kranjski deželi za deželno vinarsko in sadjarsko šolo. Dne 18. septembra 1873 se je šola otvorila, a dne 30. septembra 1886 po trinajstletnem plodonosnem delovanju zatvorila vsled preselitve na Dolenjsko. V znamenje hvaležnosti KRANJSKA DEŽELA.«