Nov projekt GELATOn the ROAD

V projektu GELATOn the ROAD, ki se je začel izvajati z letošnjim prvim aprilom in bo trajal dobra tri leta, kot partner sodeluje tudi Regijska razvojna agencija ROD iz Ajdovščine. RRA ROD bo vodilni partner v delovnem sklopu, ki bo vzpostavil evropsko sladoledno pot, vrednost celotnega projekta sicer znaša 1.733.747,00 EUR.

Projekt ustvarja prvo evropsko sladoledno pot, namenjeno promociji in ohranjanju lokalne kulturne dediščine in identitete. Temelji na merilih okoljske trajnosti, kakovosti izdelkov in surovin ter inovativnosti znotraj sistema dobavne verige proizvajalcev sladoleda.

Skozi stoletja se je obrt izdelave sladoleda prenašala iz generacije v generacijo in postala sestavni del kulture v mnogih družbah. Na okuse in teksturo sladoleda so vplivali številni dejavniki, kot so lokalne sestavine in kulinarične tradicije, kar je privedlo do raznolike, a edinstvene ponudbe okusov.

Projekt s konkretnimi akcijami povezuje deležnike oskrbovalne verige (izdelovalci sladoleda, inovatorji, podjetja za izdelavo strojev in materialov) in potrošnike vseh starostnih skupin v evropsko sladoledno pot. Gre za novo turistično atrakcijo, ki spodbuja inovativnost in kreativnost sladolednih okusov, osnovanih na lokalnih in tradicionalnih sestavinah (po načelu 0 km). Vzpostavitev poti na eni strani pospešuje gospodarski in kulturni razvoj, ustvarja nova delovna mesta ter krepi privlačnost območij, čez katera poteka. Z uporabo tehnologij, ki optimizirajo porabo energije, ozavešča o okoljski in energetski trajnosti tako pri sladoledarjih kot pri kupcih. Vzdolž poti, ki prečka 13 držav, se bodo v naslednjih treh letih odvijale privlačne pobude in akcije, kot so potujoči muzeji, kuharske oddaje, dogodki, tekmovanja itd.