Nova ponudba v občini Ajdovščina: »KULU« – električna kolesa dostopna vsem!

 

 

 

LAS Vipavska dolina z današnjim dogodkom in napovedanimi aktivnostmi v juniju zaključuje še zadnje aktivnosti triletnega projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Kolesarska veriga na podeželju«. Partnerstvo enajstih lokalnih akcijskih skupin z vseh koncev Slovenije je s tem projektom uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na območju LAS Vipavska dolina je k projektu kot investitorka pristopila tudi Občina Ajdovščina, ki je postavila 3 polnilne postaje za električna kolesa in vzpostavila avtomatizirano izposojo koles. Vsaka postaja ima deset zaklepnih mest, koles je trenutno 13. Izposoditi si jih je mogoče v Ajdovščini, v Palah ob Mladinskem hotelu, v Lokavcu na Turistični kmetiji pri Rebkovih in v Vipavskem Križu. Polnilne postaje vključno s programsko aplikacijo, ki omogoča avtomatizirano izposojo koles, je zagotovilo podjetje MM IBIS, d.o.o. z Vrhnike.

LAS Vipavska dolina in Občina Ajdovščina prepoznavata pomen mehke mobilnosti in vlaganja v trajnostne prevozne rešitve. Z uvedbo sistema najema e-koles omogočata prebivalcem in obiskovalcem, da se enostavno in okolju prijazno premikajo po mestu in po dolini. Ta naložba spodbuja uporabo električnih koles, ki omogočajo lažje premagovanje razdalj in zmanjšujejo obremenitev okolja,” poudarja Janez Furlan, predsednik LAS Vipavska dolina, ter ob tem posebej izpostavi, da z uvedbo sistema najema e-koles spodbujajo zmanjšanje uporabe avtomobilov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter izboljšanje kakovosti zraka. “To je pomemben korak k ustvarjanju bolj trajnostnega in prijaznega okolja za vse prebivalce in obiskovalce Ajdovščine,” dodaja Janez Furlan.

Občina Ajdovščina je v zadnjih letih izboljšala infrastrukturo namenjeno mehki mobilnosti. Pomemben del območja centra je postal peš cona, dobili smo prve kolesarske poti in obete, da se bodo kmalu razvile v kolesarsko mrežo, ki bo segala izven mestnega središča. S tem bo tudi prebivalcem okoliških krajev omogočen lažji in bolj varen prevoz do mestnega središča s kolesom.

S tem prizadevanjem LAS Vipavska dolina in občina Ajdovščina postavljata zgled drugim lokalnim skupnostim in kažeta, kako lokalne iniciative lahko prispevajo k boju proti globalnemu segrevanju. Z investicijo v mehko mobilnost in spodbujanjem uporabe e-koles Ajdovščina aktivno gradi prihodnost, ki je odgovorna do okolja in spodbuja trajnostni način življenja.

V juniju se bodo v sklopu projekta “Kolesarska veriga na podeželju” odvijale še ostale izobraževalne dejavnosti, ki bodo ciljale na mlajšo generacijo. V srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini bodo imeli učenci predavanje na temo trajnostne mobilnosti, ki ga bo izvedlo društvo Focus. V istem tednu bo zanje organiziran tudi kolesarski izziv, ki bo spodbujal k bolj pogosti uporabi kolesa kot prevoznega sredstva. “Z izbiro aktivnosti za dijake in dijakinje 3. letnikov srednje šole smo hoteli nagovoriti generacijo, ki bo naslednja opravljala šolo vožnje za motorna vozila ter bo tako postala manj dovzetna za prevažanje s kolesom ali pešačenje,” razloge za izbiro ciljne publike pojasni Jani Peljhan iz podjetja Burjatik.

Celotna vrednost projektnih aktivnosti na območju LAS Vipavska dolina znaša 109.019,35 EUR. Večji del sredstev v višini 92.666,45 EUR je zagotovljenih iz vira projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Kolesarska veriga na podeželju, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razliko sredstev je zagotovila Občina Ajdovščina.

Več informacij za izposojo koles dobite TUKAJ