Novi projekt BEE2GETHER

 

 

 

 

Prvi september je bil letos pomemben dan tudi na regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, saj je predstavljal začetek aktivnosti v okviru novega projekta BEE2GETHER, kjer skupaj s še štirimi partnerji, dvema iz Italije in še dvema iz Slovenije sodeluje tudi naša agencija. Projekt BEE2GETHER je označen kot kapitalizacijski projekt, kar pomeni, da nadaljuje in nadgrajuje glavne rezultate projekta BEE-DIVERSITY, ki se je izvajal v prejšnji finančni perspektivi. Na to dejstvo smo še posebej ponosni, saj kaže na to, da se zavedamo pomena trajnosti, da se projekt po zaključku »ne ugasne« in pozabi ampak, da so rezultati spodbuda za nadaljevanje in priložnost za nove izzive.

Projekt nadgrajuje izkušnje tako slovenskih kot tudi italijanskih partnerjev, nadaljeval pa se bo z razvijanjem inovativnega modela upravljanja panjev, ki temelji na spremljanju čebel in njihovega delovanja. Spremljanje čebel bo potekalo preko sodobnih in trajnostnih tehnologij, ki so bile razvite tekom prvega projekta: elektronskih panjev. Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal lahko elektronski panji identificirajo morebitne prisotne težave. Posledično se na tak način omejujejo ali zmanjšujejo nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti na našem območju bosta sodelovala tudi dve pridružena partnerja in sicer dve izobraževalni organizaciji, Osnovna šola Dobravlje in Šolski center Nova Gorica, Biotehniška smer.

Skupna vrednost projekta znaša 722,203.13 €, od tega je predvideno sofinanciranje s strani Programa Slovenija-Italija 2021-2027 v vrednosti 577,762.50 €.

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran, objave na socialnih omrežjih, kjer bomo ažurno objavljali potek projektnih aktivnosti in obveščali o napredku projekta.