Odobren projekt SRC-EDIH

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je skupaj s partnerji zadnji dve leti intenzivno delala na prijavi projekta SRC-EDIH, ki je bil prijavljen na Digital Europe programme, s katerim bi postali Evropsko digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji. Ves vloženi trud se je izplačal: projekt je bil potrjen.

Konzorcij SRC-EDIH vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o.. Ostali partnerji v projektu pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Ajdovščina, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d.o.o., Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o., Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje regionalnih razvojnih agencij. Z obsežnim partnerstvom nam je uspelo s projektom SRC-EDIH v geografskem smislu pokriti tako vzhodno kot tudi zahodno kohezijsko regijo.

Projekt zasleduje dva cilja. Prvi zajema podporo državni upravi in lokalni samoupravi (javna gospodarska podjetja, javni zavodi in agencije, nevladne organizacije in zasebna podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju javnih nalog) v smislu digitalizacije storitev, ki jih občanom in državljanom nudijo zgoraj naštete organizacije in z njimi povezani sistemi. Del prvega cilja je tudi razvoj in promocija platforme za odprto inoviranje in digitalno transformacijo, ki bo vključevala evropsko infrastrukturo storitev in tehnologije veriženja blokov (eID, eInvoicing, eDelivery, eSignature ,…). V okviru tega cilja bodo razvite tudi digitalne strategije lokalnih skupnosti.

Drugi cilj pa je podpora podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in delujejo bodisi sama, bodisi kot del industrijskih verig vrednosti.  V okviru tega predvsem spodbujanje uvajanja in posodabljanja proizvodnih informacijskih sistemov, avtomatizacije, robotizacije in umetne inteligence v vse temeljne procese, spodbujanje ustvarjanja digitalnih dvojčkov izdelkov in procesov ter digitalizacije ostalih poslovnih procesov. Vzporedne aktivnosti se bodo odvijale ob ugotavljanju zrelosti teh podjetij za digitalno preobrazbo, s pomočjo izobraževanj in svetovanj jih bomo vodili v smeri digitalizacije najbolj kritičnih procesov. Najbolj zrele MSP-je pa bomo popeljali v digitalno preobrazbo.

Slabe 3 milijone evrov težek projekt se bo začel izvajati v letošnjem letu.