Aktivnost se izvaja s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi«.