Predstavlja se pet partnerjev slovensko – italijanskega projekta “Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel – BEE2GETHER”

Polo Tecnologico Alto Adriatico

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Nacionalni inštitut za biologijo

Veneto Agricoltura

Kmetijski inštitut Slovenije