Predstavitev dela programa SPOT svetovanje Goriška

 

 

 

Prvega avgustovskega dne se je v Goriški regiji v organizaciji SPOT Svetovanja Goriška na delovnem obisku mudil v.d. direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija Rok Capl s sodelavci. Obisk je bil odlična priložnost za predstavitev dela programa SPOT svetovanje Goriška ter konzorcijskih partnerjev, obenem pa predstavitvi regijskega gospodarstva.
SPOT Svetovanje Goriška predstavlja podporno okolje v regiji.

Sestavlja ga sedem partnerjev s celotne Goriške regije. Poleg Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina še: vodilni partner konzorcija je Primorski tehnološki park, ki nudi podporo podjetnikom začetnikom, ter ostali partnerji RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, ki nudijo podjetjem podporo od ustanovitve, do nadaljnje rasti.

Na tokratnem obisku smo imeli priložnost predstaviti program SPOT svetovanje Goriška in ključne projekte v regiji, ki bodo prispevali k trajnostni gospodarski rasti. Srečali smo se tudi s perspektivnimi podjetji, ki delujejo na Goriškem ter izmenjali informacije in dragocene izkušnje. Obiskali smo podjetja Editor, Led lux, Arctur in Metaldesign, ki so z udeleženci izmenjali informacije in dragocene izkušnje. Sodelovanje z državnimi institucijami je za regijo ključnega pomena.