Predstavitev programov podjetništva v Mongoliji

V sklopu projekta NALAS, se je RRA ROD Ajdovščina udeležila delegacije in obiskala Darkhan City v Mongoliji z namenom ogleda dobrih praks in udeležbe na forumu najboljših praks, srečanje IDEF 2024 »Science – based development partnerships«.

Obiskali smo Inštitut za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kmetijo Gazar Agro, primer uspešnega razvoja živinorejske kmetije na več kot 1.200 ha s približno 1.500 glavami govedi, Inštitut za kmetijstvo – IPAS in obisk Nacionalnega centra za razvoj in ohranjevanje živalskih genov.

Na forumu najboljših praks, smo v sklopu omizja »Človeški viri in ustvarjanje talentov« predstavili program MLIN – Mladi in inovativnost. Program je požel veliko zanimanja.