PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA 2021-06-09T12:45:37+00:00

1.OPERACIJA LAS VIPAVSKA DOLINA: SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MED MLADIMI

Naziv odobrene operacije:

Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi
Akronim: MLIN
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Začetek in zaključek operacije: 1.9.2020 – 30.11.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 60.219,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER:

45.119,87 EUR

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru operacije bo v prvi fazi izveden dogodek Festival podjetnosti na temo pomena razvijanja kompetenc podjetnosti z namenom motivacije staršev za vključevanje otrok in mladostnikov v programe, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020/21 na območju LAS Vipavska dolina.

V prvi fazi bomo tudi organizirali usposabljanja za mentorje in z namenom pridobivanja dodatnih znanj s področja podjetnosti in kreativnega razmišljanja opravili nakup svežnja knjig.

V okviru prve faze bomo poskrbeli za promocijo LAS Vipavska dolina, saj bomo sodelovali v radijski oddaji na Radiu Robin, objavili članek v Primorskih novicah in brezplačnem časniku Goriška in družabnih omrežjih, lokalnem časopisu Latnik ter na spletni strani RRA ROD Ajdovščina.

V drugi fazi operacije – v šolskem letu 2020/21 se bodo izvajala naslednja usposabljanja/ programi:

  • V šolskem letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 26 srečanj – usposabljanj CoRT, ki bodo namenjene indentificiranim osnovnošolskim mentorjem, ki bodo pridobili ustrezno znanje za izvajanje Krožka za razmišljanje.
  • Izvedba usposabljanj v okviru pobude MyMachine v vrtcu in 1 triadi osnovnih šol, v okviru katerih bodo otroci oblikovali svoj sanjski stroj. Otroke bomo spodbujali k ustvarjalnosti, pomagali jim bomo pri identifikaciji problemov in iskanju rešitev.
  • Izvedba delavnic za razmišljanje za mlade po metodi CoRT na osnovnih šolah na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

V tretji, zadnji fazi operacije načrtujemo izvedbo Start up vikenda, kjer bodo sodelovali mladostniki ter izvedbo Mladi in Castra, katere namen je spoznavanje poklicev. Izvedli bomo tudi zaključek pobude MyMachine.

KORISTI

Operacija prinaša korist za dobrobit prebivalcev in okolja območja LAS, saj bomo gradili na večanju kompetenc otrok in mladostnikov, ki so naša prihodnost. V ta namen bomo k sodelovanju povabili vse osnovne šole, obe srednji šoli, vrtec ter mladinske organizacije, ki delujejo na območju LAS Vipavska dolina, pa tudi CIRIUS Vipava. V operaciji bomo mlade na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali h kreativnemu razmišljanju in gradili na njihovih podjetniških kompetencah, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladih s pravo mero etike in morale. Mladi s podjetniškimi kompetencami so namreč zagotovilo za trajnostni gospodarski razvoj območja LAS, saj bodo z novimi znanji in njihovo vključitvijo prispevali v lokalnem okolju in širšem okolju k dvigu podjetniške iniciative.

Podjetniški programi so odlična priložnost za povezavo izobraževalnih sistemov z lokalnim gospodarstvom, saj temeljijo na projektnem delu in prostovoljnem sodelovanju pravih podjetnikov, ki se bodo vključevali v okviru dogodka Mladi in Castra in prostovoljno učencem prikazovali svoj poklic.

Z vključevanjem podjetij v operacijo bomo lokalno prebivalstvo osveščali o velikem pomenu prostovoljnega sodelovanje podjetij na tem področju.

Pri izvajanju operacije bomo ves čas sodelovali in se povezovali tako s podpornimi inštitucijami iz lokalnega okolja, nevladnimi organizacijami (KAŠ Klub ajdovskih študentov, MSA Mladinski inštitut Ajdovščina, IMP Inštitut za mladinsko politiko), kot tudi podjetniki, ki bodo na voljo ponujali svoje znanje in veščine. V operacijo bomo vključevali tudi splošno javnost preko obvestil v medijih. Z vključevanjem različnih ciljnih skupin (otroci in mladi ter njihovi starši in šole, institucije, podporno okolje in podjetja) ter preko odmevne promocije operacije v medijih se bo dvigovala tudi prepoznavnost operacije in s tem delovanje LAS Vipavska dolina.

Nove ideje bodo otroci in mladostniki razvijali v okviru operacije »MLIN« tako v krožkih za razmišljanje kot tudi na Start-up vikendu ter najmlajši otroci v okviru pobude MyMachine. Skozi operacijo jih bomo spodbujali, da nekatere ideje naprej razvijajo v produkte ali storitve za trg. S tem bodo pridobivali neprecenljivo znanje, ki jim bo koristilo na njihovi poslovni poti.

V okviru operacije bomo z izvedbo izobraževalne vsebine s področja podjetnosti in kreativnosti za učitelje in profesorje ter pomočjo pri vzpostavljanju povezav med izobraževalnimi ustanovami in podjetji delali na izboljšanju odnosa do podjetništva.

Z izvajanjem operacije na podružničnih šolah na vasi prispevamo k razširitvi ponujenih vsebin, ki so na voljo otrokom na odročnejših območjih in s tem izboljšujemo kvaliteto bivanja na teh območjih. S tem dajemo enake možnosti otrokom na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/