Prvi delavnici za pripravo strategij razvoja kmetijstva v občinah Ajdovščina, Vipava, Renče Vogrsko in Mestni občini Nova Gorica

Prvič sta se delovni skupini srečali na delavnicah, ki sta potekali v sredo, 12. aprila in v petek, 14. aprila 2023. 

Štiri občine Vipavske doline: Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Vipava so v letu 2022 pristopile k pripravi strategij razvoja kmetijstva na svojih območjih za obdobje 2023 – 2034. Kljub temu, da se dokumenti pripravljajo za vsako občino posebej, pa je želja, da bi se pri določenih razvojnih ukrepih občine poenotile z namenom skupnega in poenotenega razvoja kmetijstva celotne Vipavske doline.

Vlogo koordinatorja priprave dokumentov so občine zaupale Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

Namen priprave strategij je oblikovati strateški okvir lokalnega razvoja kmetijstva ob upoštevanju lokalnih potencialov in potreb, evropskih ter nacionalnih usmeritev, v luči prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biodiverzitete in kmetijske krajine in doseganja prehranske oskrbe in varnosti. Strateške usmeritve in predlagani ukrepi bodo občinam v pomoč pri pripravi občinskih pravilnikov s področja razvoja kmetijstva in predlogov proračunov.

Da bodo strategije kmetijstva lahko dokumenti, ki bodo odražali poleg potencialov tudi potrebe in smotrne ukrepe za dosego ciljev je nujno sodelovanje deležnikov.

Na delavnicah so bile predstavljene analize stanja in zbranih podatkov, ki jim je sledilo delo v manjših skupinah, z usmeritvami strokovnih sodelavcev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Namen delavnice je bil izpostaviti PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI in NEVARNOSTI v okviru razvoja kmetijstva območja štirih občin (izdelava SWOT analize).

analiza stanja kmetijstva v občini Ajdovščina

analiza stanja kmetijstva v občini Vipava

analiza stanja kmetijstva v občini Renče – Vogrsko

analiza stanja kmetijstva v občini Nova Gorica