Razpis rednih volitev v organe LAS Vipavska dolina

 

 

 

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina (čistopis z dne 24. 2. 2023) in na podlagi sklepa Skupščine LAS Vipavska dolina z dne 24. 2. 2023 objavlja predsednik LAS Vipavska dolina Razpis rednih volitev za člane v upravnem in nadzornem odboru LAS, z dnem 13.03.2023.

Kandidature je potrebno vložiti skladno z zahtevami razpisa.

Kandidature se lahko posreduje v pisarno LAS Vipavska dolina na naslednje načine:
– po pošti na naslov: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, vodilni partner LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina,
– po elektronski pošti na e- naslov: info@las-vipavskadolina.si,
– osebno v pisarno LAS Vipavska dolina, to je na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Za pojasnila sta vam na voljo Suzana Žvokelj Ferjančič in Melita Mavrič, preko elektronske pošte ali po telefonu 065 556 238 ali 065 556 239.

Janez Furlan, s.r.

Predsednik LAS Vipavska dolina