Razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/1 – M/Ž, ŠIFRA DM: J017050

 

 

 

Datum objave: 16. 11. 2023

Iščemo sodelavca/ko:

 • za delo na projektu Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel, Akronim projekta BEE2GETHER, za čas trajanja projekta t. j. do 31. 8. 2025,
 • z doseženo naslednjo stopnjo izobrazbe:
  • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (VII/1) po prejšnjem sistemu ali
  • visokošolska strokovna izobrazba (VII/1) po prejšnjem sistemu oziroma
  • najmanj visokošolska strokovna izobrazba prve bolonjske stopnje (6/2) po bolonjskem programu ali
  • univerzitetni program prve bolonjske stopnje (6/2) po bolonjskem programu, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne ali naravoslovne smeri,
 • z usposobljenostjo za delo z računalnikom,
 • z višjo ravnjo znanja angleškega jezika.

Zaželjeno je, da imaš:

 • digitalne kompetence nivoja samostojni uporabnik,
 • izkušnje z vnosom v aplikacijo 4PM,
 • poznavanje orodij MS Office, orodij socialnih medijev, orodij za objave na spletnih straneh (WordPress),
 • vozniški izpit kategorije B in lastno vozilo.

Pričakujemo, da:

 • imaš rad/a stalne izzive in dinamiko pri svojem delu,
 • si samostojen/a pri svojem delu, proaktiven/a, iznajdljiv/a, vztrajen/a in odgovoren/a,
 • razumeš poslovno logiko,
 • imaš sposobnosti in pripravljenosti ugotoviti ter razumeti želje deležnikov, agencije in ustrezno ukrepati,
 • gledaš na življenje in situacije pozitivno,
 • prevzemaš iniciativo,
 • stremiš k razvoju in izboljšavi produktov in procesov,
 • tvoje rešitve omogočajo varnejše, učinkovitejše ali lažje opravljanje dela.

Podrobnejši opis delovnega mesta:

Samostojno vsebinsko, strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu.

Delovne naloge bodo obsegale: 

 • svetovalne naloge
 • poznavanje in upravljanje finančnih in drugih shem ter upravljanje lokalnih partnerstev po nalogu direktorja,
 • priprava poročil po nalogu direktorja,
 • izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,
 • koordiniranje razvojnih aktivnosti po nalogu direktorja na območju občin ustanoviteljic,
 • sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami,
 • organiziranje in izvajanje tržne dejavnosti javnega zavoda,
 • priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv po nalogu direktorja,
 • ostale naloge
 • vodenje arhiva delovnega področja po nalogu direktorja,
 • priprava informacij za ciljne javnosti in ažuriranje področnih spletnih strani,
 • izvajanje ostalih administrativno-tehničnih nalog,
 • izvajanje drugih zahtevnih nalog določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

 

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo, življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe, dokazilo o znanju tujega jezika in opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Nepopolnih in pomanjkljivih prijav v izbirnem postopku ne bomo upoštevali.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05 365 36 00.

Način prijave kandidatov: Kandidati lahko pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov: elizabeta.valic@rra-rod.si do vključno 21. 11. 2023 do 23:59 ure.

Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina ter na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.