Razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/1 – M/Ž, ŠIFRA DM: J017050

 

 

 

Datum objave: 7. 11. 2023

Iščemo sodelavca/ko:

 • za delo na projektih za določen čas do 31. 6. 2024,
 • z doseženo naslednjo stopnjo izobrazbe:
  • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (VII/1) po prejšnjem sistemu ali
  • visokošolska strokovna izobrazba (VII/1) po prejšnjem sistemu oziroma
  • najmanj visokošolska strokovna izobrazba prve bolonjske stopnje (6/2) po bolonjskem programu ali
  • univerzitetni program prve bolonjske stopnje (6/2) po bolonjskem programu, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne ali naravoslovne smeri,
 • z usposobljenostjo za delo z računalnikom,
 • z višjo ravnjo znanja angleškega jezika.

Zaželjeno je, da imaš:

 • digitalne kompetence nivoja samostojni uporabnik,
 • izkušnje z vnosom v aplikacijo 4PM,
 • poznavanje orodij MS Office, orodij socialnih medijev, orodij za objave na spletnih straneh (WordPress),
 • vozniški izpit kategorije B in lastno vozilo.

Pričakujemo, da:

 • imaš rad/a stalne izzive in dinamiko pri svojem delu,
 • si samostojen/a pri svojem delu, proaktiven/a, iznajdljiv/a, vztrajen/a in odgovoren/a,
 • razumeš poslovno logiko,
 • imaš sposobnosti in pripravljenosti ugotoviti ter razumeti želje deležnikov, agencije in ustrezno ukrepati,
 • gledaš na življenje in situacije pozitivno,
 • prevzemaš iniciativo,
 • stremiš k razvoju in izboljšavi produktov in procesov,
 • tvoje rešitve omogočajo varnejše, učinkovitejše ali lažje opravljanje dela.

Podrobnejši opis delovnega mesta:

Samostojno vsebinsko, strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu.

Delovne naloge bodo obsegale: 

 • svetovalne naloge
 • poznavanje in upravljanje finančnih in drugih shem ter upravljanje lokalnih partnerstev po nalogu direktorja,
 • priprava poročil po nalogu direktorja,
 • izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,
 • koordiniranje razvojnih aktivnosti po nalogu direktorja na območju občin ustanoviteljic,
 • sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami,
 • organiziranje in izvajanje tržne dejavnosti javnega zavoda,
 • priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv po nalogu direktorja,
 • ostale naloge
 • vodenje arhiva delovnega področja po nalogu direktorja,
 • priprava informacij za ciljne javnosti in ažuriranje področnih spletnih strani,
 • izvajanje ostalih administrativno-tehničnih nalog,
 • izvajanje drugih zahtevnih nalog določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo, življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe, dokazilo o znanju tujega jezika in opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Nepopolnih in pomanjkljivih prijav v izbirnem postopku ne bomo upoštevali.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05 365 36 00.

Način prijave kandidatov: Kandidati lahko pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov: elizabeta.valic@rra-rod.si do vključno 10. 11. 2023 do 23:59 ure ali po pošti na naslov: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, s pripisom: “Ne odpiraj – prijava na prosto delovno mesto”. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, tj. 10. 11. 2023. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina ter na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.