Razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/2, 14.04.2023

 

 

Iščemo sodelavca/ko:

 • za delo na projektu za določen čas do 31. 12. 2023,
 • z doseženo naslednjo stopnjo izobrazbe:
  • univerzitetna izobrazba (VII/2) po prejšnjem sistemu oziroma 7. raven po bolonjskem programu ali
  • visoka strokovna izobrazba s specializacijo (VII/2) po prejšnjem sistemu, oziroma 7. raven po bolonjskem programu,
  • ekonomske ali druge ustrezne družboslovne ali naravoslovne smeri,
 • z digitalnimi kompetencami samostojnega uporabnika,
 • z zahtevnim nivojem poznavanja orodij MS Office, orodij socialnih omrežij, orodij za objave na spletnih straneh,
 • z višjo ravnjo znanja angleškega jezika.

Zaželjeno je, da imaš:

 • izkušnje z vodenjem, koordiniranjem in poročanjem v okviru projektov financiranih s strani Evropskih finančnih mehanizmov,
 • vozniški izpit kategorije B in lastno vozilo,
 • znanje glede uporabe e-orodij/aplikacij za vodenje projektov.

Pričakujemo, da:

 • imaš rad/a stalne izzive in dinamiko pri svojem delu,
 • si samostojen/a pri svojem delu, proaktiven/a, iznajdljiv/a, vztrajen/a in odgovoren/a,
 • razumeš poslovno logiko,
 • imaš sposobnosti in pripravljenosti ugotoviti ter razumeti želje deležnikov, agencije in ustrezno ukrepati,
 • gledaš na življenje in situacije pozitivno,
 • prevzemaš iniciativo,
 • stremiš k razvoju in izboljšavi produktov in procesov,
 • tvoje rešitve omogočajo varnejše, učinkovitejše ali lažje opravljanje dela.

 Delovne naloge bodo obsegale: 

 • samostojno vsebinsko, strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu,
 • koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog,
 • organiziranje nalog in aktivnosti v okviru projekta v predvidenih časovnih okvirih,
 • izdelovanje najzahtevnejših poročil za potrebe projekta in dajanje pojasnil financerjem,
 • arhiviranje dokumentacije projekta z revizijskimi sledmi,
 • občasno delo na terenu,
 • poročanje nadrejenemu,
 • druge naloge v povezavi z delovnim področjem in po navodilu direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav oz. dokazil.

Prijava mora vsebovati motivacijsko pismo, življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe in dokazili o znanju tujih jezikov.

Nepopolnih in pomanjkljivih prijav v izbirnem postopku ne bomo upoštevali.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05 36 53 600.

Način prijave kandidatov: Kandidati lahko pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov: elizabeta.valic@rra-rod.si do vključno 14.04.2023 do 23:59 ure ali po pošti na naslov: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, s pripisom: “Ne odpiraj – prijava na prosto delovno mesto”. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, tj. 14.04.2023. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina ter na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.