Razpis za likvidnostne kredite

 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina in Primorska hranilnica Vipava d.d. objavljata v okviru skupne akcije za »podporo lokalnemu gospodarstvu« razpis za LIKVIDNOSTNE KREDITE

Upravičenci: člani OOZ Ajdovščina
Obrestna mera fiksna 1% letno ( 1,0% letna nominalna)
Višina kreditov:
• max. 10.000 za podjetja s prihodki do 50.000 € in
• max. 20.000 € za podjetja s prihodki nad 50.000 €
• minimalni znesek 3.000 €

Brez stroškov vodenja za člane OOZ Ajdovščina
Stroški odobritve kredita 1% od zneska.
Rok vračila in način vračila:
• za kredite do max. 10.000 € je doba odplačevanja do 12 mesecev v mesečnih obrokih
• za kredite nad 10.000 € je doba odplačevanja do 24 mesecev v mesečnih obrokih

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je do vključno 31.12.2024 oz. do porabe sredstev
Interkalarne obresti so strošek kreditojemalca.
Brez stroškov predčasnega odplačila
Zavarovanje: individualni dogovor z banko

Pogoj: poravnana članarina zbornici in obveza za članstvo v OOZ Ajdovščina za nadaljnjih 24 mesecev in pogoj, da ima poslovni subjekt pri PHV d.d. odprt transakcijski račun, na katerem je evidentiran paket ali pa bo transakcijski račun z evidentiranim paketom odprl pred odobritvijo kredita.

Vlogo oddate na OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina, na podlagi vloge (v priponki), vam bo izdan sklep za subvencijo obrestne mere.

Upoštevan bo vrstni red prejetih vlog. O vlogah bo odločala kreditna komisija.