REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Datum objave: 22. 4. 2022

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.