SKOK V JESEN Z NOVIMI PROJEKTI

Na jesen, na čas, ko se narava in kmetijska polja že počasi pripravljajo na zimsko umiritev, začenjamo na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina z izvajanjem treh novih projektov. Priložnosti v kmetijstvu, ki jih nudi Vipavska dolina, smo uspešno vključili v dva nova projekta, ki naslavljata EU strategijo »Od vil do vilic« in spodbujata ekološko kmetovanje.

Krepitev lokalne oskrbe s hrano in kratkih dobavnih verig ter ozaveščanje o sonaravni pridelavi so danes postali nuja. Ker postaja potreba tudi po digitalizaciji storitev in procesov smo se z veseljem priključili sodelovanju v projektu, ki bo s pomočjo digitalne preobrazbe poenostavil kritične procese v izbranih podjetjih.

V projektu sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »EKO Okusi Slovenije« sodeluje Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina skupaj z LAS Posavje, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020 in LAS Južna Istra. V partnerstvu dvajsetih partnerjev je rdeča nit projekta vključevanje ekoloških lokalnih surovin v vrhunsko kulinariko. Izvedenih bo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na ekoloških kmetijah ter srečanj med ekološkimi kmetovalci in gostinci. Na območju LAS Vipavska dolina se poleg razvojne agencije v projekt vključujeta tudi ekološki kmetovalec Kristjan Vidmar s Sinjega Vrha in podjetje OKUSI d.o.o. z Zemona.

Drugi projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO« daje glavni poudarek sonaravno pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi treh slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin; LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem in LAS V objemu sonca ter enim tujim partnerjem LAS Zeleni trokut bo skupaj pričelo z izvedbo projekta, ki omogoča celostni pristop k strateškemu načrtovanju razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Območja treh slovenskih LAS lahko skupaj zagotovijo raznolikost ponudbe ekološke in biodinamične hrane, s čimer se lahko ponaša le malo območij v Sloveniji – od zgodnjega do poznega sadja in zelenjadnic, žit, oljčnega olja, pestrosti zelišč in divje hrane, kot tudi kakovostnega mleka, mlečnih in mesnih izdelkov ter mesa. Vključeni partnerji zastopajo ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, sektor prodaje lokalne hrane, lokalni razvoj, društva, mlade ter šolstvo. Projekt je nastal na pobudo Občine Ajdovščina. Poleg občine in razvojne agencije sestavljajo partnerstvo na ravni LAS Vipavska dolina še ekološki kmetovalec Mitja Ipavec, Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje ”AJDA” Goriška in Osnovna šola Danila Lokarja.

Za izvedbo obeh projektov sodelovanja lokalnih akcijskih skupin bo na voljo okvirno 200 tisoč EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt SRC-EDIH, ki je bil prijavljen na razpis Digitalnega evropskega programa, pokriva v geografskem smislu tako vzhodno kot tudi zahodno kohezijsko regijo, vodilni partner je Razvojni center Novo Mesto d.o.o.. Raznolikost partnerstva javnega sektorja, izobraževalnih institucij in gospodarstva zasleduje dva cilja. Prvi zajema podporo državni upravi in lokalni samoupravi (javna gospodarska podjetja, javni zavodi in agencije, nevladne organizacije in zasebna podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju javnih nalog) v smislu digitalizacije storitev, ki jih občanom in državljanom nudijo naštete organizacije. Drugi cilj pa spodbuja uvajanje in posodabljanja proizvodnih informacijskih sistemov ter digitalizacije poslovnih procesov v podjetjih.

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina se veselimo prihajajočih jesenskih dni, ko bomo s skupnimi močmi v okviru treh novih partnerstev pričeli z izvajanjem novih projektov. Vsi projekti pa bodi gotovo imel tudi pozitiven vpliv, ne samo na lokalni oziroma regionalni ravni, temveč tudi na državni.

 

* Članek je bil prvotno objavljen v julijski tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina