Delovna intenzivnost v naši organizaciji ne popušča. Včeraj, 17. 3. 2022, smo kot vodilni partner lani zaključenega projekta LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini sodelovali na spletnem seminarju “Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni”. Dogodek je potekal v sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor RS z Evropsko okoljsko agencijo.

Spletni seminar so sestavljali uvodni del in tri vsebinske teme: »Prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji«»Znanje, ki je na voljo na ravni EU na platformi Climate-ADAPT« ter okrogla miza »Razmišljanja o pridobljenih izkušnjah glede zagotavljanja znanja o prilagajanju«.

V uvodnem delu nas je pozdravila Barbara Simonič,  podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor RS ter vodja oddelka za podnebne spremembe, ki je predstavila stanje regulativ na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Poudarila je, da so strateški okviri na nacionalni ravni vzpostavljeni, vendar je potrebno opraviti še veliko dela. Peter Löffer z Generalnega direktorata za podnebno politiko je pohvalil slovenska prizadevanja in izrazil prepričanje, da je Slovenija s pripravo dokumentov za prilagajanje podnebnim spremembam na dobri poti.

V prvem vsebinskem delu je mag. Mojca Dolinar, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo Agencije za okolje predstavila podnebne spremembe s katerimi se v Sloveniji spopadamo trenutno, stanje, ki nas čaka v bodoče ter na katerem podnebnem področju se bodo v prihodnosti spremembe še okrepile. Posebej je poudarila vedno izrazitejše sušepomanjkanje snežnih padavin in vedno večje težave z mrčesom v toplejših mesecih in z njim povezanimi boleznimi.

Na temo »Znanje, ki je na voljo na ravni EU na platformi Climate-ADAPT« sta Thomas Neumann iz danskega podjetja Ramboll in Petya Pishmisheva s Konvencije županov vsak v svojem delu predstavila dve orodji, ki sta na voljo na evropski ravni: platformo Climate-ADAPT ter orodje »Urban Adaptation Support Tool«. Na kratko sta orisala cikel načrtovanja in prilagajanja na podnebne spremembe z uporabo omenjenih orodij.

Zadnji del spletnega seminarja se je odvil v obliki okrogle mize, na kateri sta Tjaša Pogačar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Patricija Štor z Regijske razvoje agencije ROD predstavili vidike glede dostopnosti in obsega informacij o prilagajanju na podnebne spremembe tako za strokovno kot tudi za širšo javnost. Spomnimo, lansko leto se je zaključil projekt LIFE ViVaCCAdapt, ki se je ukvarjal s prilagajanjem kmetijstva na podnebne spremembe, v katerem je bila Regijska razvojna agencija ROD vodilni partner.