SPOT svetovanje GORIŠKA 2021-11-23T06:47:57+00:00

SPOT svetovanje GORIŠKA

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina nastopa kot projekti partner v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti so:

  • Informiranje
  • Svetovanje
  • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
  • Usposabljanja in delavnice
  • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
  • Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

SPLETNA STRAN

PROMOCIJSKI VIDEO

Vabljeni na izmenjavo dobrih praks POSLOVNI ZAJTRK: KAKO Z ŽIVILSKIM PRODUKTOM VSTOPITI IN POSLOVATI NA ITALIJANSKEM TRGU

25 maj, 2022|Categories: Novice, Novice, Vabilo - SPOT, Vabilo - SPOT|

SPOT Svetovanje GORIŠKA v sodelovanjem s Slovenskim deželnim gospodarskim

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriške regije:  

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (vodilni partner), Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1. 1. 2018–31. 12. 2022

Razpis:

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa:  

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

Cilji javnega razpisa:

  • Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

Cilji bodo doseženi z rezultatom povečanja števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa:

Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 1.342.800,00 EUR.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE