Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina nastopa kot vodilni partner v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti so:

1. PROGRAMI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA
– Informiranje in promocija
– Dogodki promocije in informiranja
– Osnovno SPOT svetovanje
– Dogodki podjetniškega usposabljanja
– Podjetniško mentoriranje
– Ekspertno svetovanje
2. AKTIVNOSTI SPOT SVETOVALCEV IN PODJETNIŠKIH MENTORJEV, KI IZVAJAJO STORITVE TEGA JAVNEGA RAZPISA:
– Usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih konzorcijev
– Koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija
– Druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije)

SPLETNA STRAN

PROMOCIJSKI VIDEO

Sedež SPOT svetovanje GORIŠKA je v Novi Gorici v Obrtnem domu (Ulica Gradnikove brigade 6)

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava
na tel. št. 05 330 66 90

8 + 4 =

»ABC PODJETNIŠTVO«

»ABC PODJETNIŠTVO«

»ABC PODJETNIŠTVO«       SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi vse potencialne podjetnike in podjetnike začetnike, da se udeležite usposabljanj...

read more

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA

Informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva ter pripravo člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji

 

 

OSNOVNO SPOT SVETOVANJE

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom agencije. Svetovanje lahko poteka telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte. Vključuje tudi pomoč pri pripravi vloge in poročanju spodbud malih vrednosti.
/

DOGODKI PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

Izvajanje dogodkov za potencialne podjetnike in MSP z namenom spodbujanja podjetniške kulture in povečevanja podjetniške dejavnosti. Dogodki bodo namenjeni pridobivanju tistih znanj potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.

DOGODKI PODJETNIŠKEGA USPOSABLJANJA

Dogodki vključujejo dogodke za pridobivanje znanj o poslovanju z državo, izvajanje ABC podjetniškega usposabljanja, dogodke s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške in socialno podjetniške ideje, dogodke na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, ter organizacijo dogodkov izmenjav dobrih praks ter poslovnih mreženj, za podjetja vključena v podjetniško mentoriranje in SPOT svetovanje.

PODJETNIŠKO MENTORIRANJE

Mentoriranje vključuje presojo poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacijo visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le-teh na ustrezne instuticije in programe. Potencialnega podjetnika oz. MSP se v procesu razvoja poslovne ideje vključuje v ustrezne vsebine usposabljanja, usmerja pri prototipiranju in spodbuja k inovativnim pristopom.

EKSPERTNO SVETOVANJE

Vključevanje zunanjega ekspertnega svetovalca za odpravo ovir pri razvoju poslovne ideje iz specifičnih strokovnih področij.

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriške regije:  

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner), Primorski tehnološki park d.o.o., RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1.11.2023 – 31.12.2025

Razpis:

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.

\

Namen javnega razpisa:  

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. Storitve podpornega okolja bodo prispevale:
– h krepitvi podjetniškega potenciala,
– k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij vključno s socialnimi podjetji,
– k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
– k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

Cilji javnega razpisa so:

  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
  • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 7.763.964,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 726.908,00 EUR.