Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina nastopa kot projekti partner v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti so:

  • Informiranje
  • Svetovanje
  • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
  • Usposabljanja in delavnice
  • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

SPLETNA STRAN

PROMOCIJSKI VIDEO

Sedež SPOT svetovanje GORIŠKA je v Novi Gorici v Obrtnem domu (Ulica Gradnikove brigade 6)

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava
na tel. št. 05 330 66 90

3 + 2 =

INFORMIRANJE

Informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva ter pripravo člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji

SVETOVANJE

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije. Svetovanje lahko poteka telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.

/

ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

Mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije; promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih; srečanja s predstavniki občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji; udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja in s tem sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

 

Izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP z namenom pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja. Delavnice bodo podjetnikom omogočile osredotočenje na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in njeno implemenacijo.

Tako usposabljanja kot delavnice se bodo izvajale na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost.

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

Izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.

SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

 

Mapiranje; usposabljanje in informiranje svetovalcev; opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije; srečanje podpornega okolja v regiji. 

 

 

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriške regije:  

Primorski tehnološki park d.o.o. (vodilni partner), RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1. 1. 2023 – 31. 10. 2023

Razpis:

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Evropski sklad za regionalni razvoj, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

\

Namen javnega razpisa:  

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

 

Cilji javnega razpisa:

  • Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

Cilji bodo doseženi z rezultatom povečanja števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa:

Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 3.000.000,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 172.400,00 EUR.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.