Stanje projektov preko LAS Vipavska dolina ob zaključku leta 2022

 

 

 

V vlogi vodilnega partnerja Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina za LAS Vipavska dolina smo v preteklem obdobju 2014-2020 objavil 5. javnih pozivov za izbor projektov, tri razpise sofincariane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in dva iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpisi so bili razdeljeni na manjše in standardne operacije.

Izvajali in prijavljali smo se na projekte sodelovanja sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sicer na 4.,  5. in 6. javni razpis MKGP.  Prijavili pa smo tudi projekte sodelovanja sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V izvajanju so tako skupno še trije projekti sodelovaje; Kolesarska veriga na podeželju, Prehod na sonaravno oskrbo s hrano in EKO Okusi Slovenije. Ravno tako imamo v izvajanju dva projekta LAS, enega pa nameravamo še prijaviti do 30.6.2023.

Stanje projektov ob zaključku leta je vsekakor drugačno kot prejšnje leto. Zaključenih je 16 projektov med njimi tudi trije projekti sodelovanja, v izvajanju jih je še 7, v pripravi pa še en projekt LAS.

Vabljeni k ogledu kratke predstavitve projektov LAS Vipavska dolina.