»Strateško predvidevanje« kot pristop k razvoju regij

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je članica evropskega združenja razvojnih agencij EURADA (European Association of Development Agencies) s sedežem v Bruslju. EURADA združuje strokovnjake, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem po vsej Evropi, sodeluje pri raziskovanju, testiranju in spodbujanju inovativnih praks regionalnega razvoja, omogoča načrtovanje skupnih EU projektov, ponuja prostor za mreženje in zastopa razvojne agencije pred institucijami EU.

Med 26. in 29. februarjem 2024 je potekala zimska šola EURADE v nizozemskem Utrechtu, kjer je bila v ospredju tema strateškega predvidevanja v regijah. Prisotnih je bilo več kot 50 strokovnjakov regijskih razvojnih agencij iz 14 evropskih držav. Izhodiščno vprašanje izobraževanja je bilo, kakšna je podoba dela razvojnih agencij v prihodnjih desetletjih s poudarkom na načrtovanju in vključevanju vseh zainteresiranih deležnikov. Udeleženci so v interaktivnih delavnicah proučevali scenarije za prihodnost v različnih letih (2025, 2040 in 2050). Vsaka skupina se je poglobila v enega od scenarijev (inovacije, internacionalizacija, investicije) ter identificirala izzive in ovire, ki se pri tem lahko pojavijo. S tem se je krepilo razumevanje strateškega načrtovanja in pripravljenosti na prihodnost. Cilj izobraževanja je bilo tako boljše razumevanje strateškega predvidevanja kot strukturiranega in sistematičnega pristopa k razmišljanju o prihodnosti oz. pripravam na spremembe. Dragoceno izkušnjo za udeležence so predstavljali študijski obiski različnih središč inovacij v Utrechtu in Arnhemu, kot so poslovni pospeševalniki, inkubatorji, znanstveni in poslovni parki. S tem so udeleženci pridobili vpogled v razvojne potenciale in inovativno okolje na primeru ene od nizozemskih regij.

Zimska šola EURADE, kateri vsako leto sledi tudi poletna izvedba, je bil navdihujoč in poučen dogodek, ki je okrepil zavedanje o nujnosti načrtovanja in sodelovanja za trajnostni regionalni razvoj.