STROKOVNA EKSKURZIJA V NOVO MESTO

V četrtek, 24. novembra smo se s podjetniki odpeljali v Novo mesto, kjer so nam iz prve roke predstavili dobre prakse s področja uvajanja IT rešitev za podporo proizvodnje, pametne avtomatizacije, vitke proizvodnje, robotizacije in optimizacije procesov.  

Avtomatizacija in robotizacija vse bolj vstopata v proizvodne, pakirne in skladiščne sisteme panog vseh vrst. Ti sistemi omogočajo uvajanje učinkovitega proizvodnega sistema z visoko stopnjo hitre prilagodljivosti. Pri tem je pomemben dejavnik, ki opravičuje uvedbo robotizacije gotovo ponovljivost, ki bistveno vpliva na izboljšanje kakovosti izdelkov.

Najprej smo si v Razvojnem centru Novo mesto v Podbrezniku ogledali Laboratorij za tovarne prihodnosti, učni industrijski laboratorij za motiviranje, poučevanje, aplikativno raziskovanje in testiranje. Namenjen je tako podjetjem kot izobraževalnim ustanovam, ki želijo razvijati izdelke, jih preizkusiti v praksi ali se izobraževati na področju pametne industrije.

Nato smo se odpravili v Šentjernej na sedež podjetja DSV, ki zagotavlja optimalne logistične in transportne rešitve. Z globalno mrežo v 80 državah, izkušnjami in prilagodljivostjo zagotavljajo celovite rešitve za svoje stranke. Nato pa smo si ogledali še rešitve podjetja TRAC d.o.o, ki je specializiran za visoko zahtevne tehnološke procese na področju nadzora in avtomatizacije proizvodnih procesov v farmacevtski, kemijski, biotehniški in prehrambni industriji.

Iz Dolenjske smo se vrnili bogatejši za številna nova spoznanja s področja avtomatizacije in robotizacije proizvodnih procesov.

Strokovna ekskurzija je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.