Uvodni dogodek projekta GO WALKING

44 izbranih projektov na prvem razpisu Interreg IT-SLO SPG GO! 2025 je v polnem teku s pripravami na prihodnje leto in pestro dogajanje ob Evropski prestolnici kulture 2025.

Projekt z akronimom »GO walking« in naslovom Čezmejni Martinov krog je eden izmed tistih, ki vzpostavljajo nove pohodne tematske poti ter ustvarjajo nove vezi med kulturno in naravno dediščino, podeželjskim turizmom, pohodništvom in promocijo hoje. Vzpostavljena bo novo označeno krožno pot v dolžni 260 km, ki bo obkrožila osrednja prizorišča Evropske prestolnice kulture 2025 v Gorici in Novi Gorici ter bo prva čezmejna krožna pot, ki bo del mreže Evropskih kulturnih poti Sveta Evrope.

Pohodniki, sprehajalci, romarji, tekači bodo imeli na voljo traso od Vipave do Ogleja, ki vodi med drugim tudi do Svete Gore, Šmartna v Brdih, Krmina, Štanjela in vrsto drugih manjših zgodovinskih krajev. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, partner na italijanski strani pa PromoTurismoFVG. Vrednost projekta je 199.936,00 €. Financiranje s sredstvi razpisa je 100%, kar je bilo za prijavitelje še posebej privlačno, glavnina dogodkov bo v letu Evropske prestolnice kulture 2025.

Predstavitveni dogodek je bil 24. aprila 2024 v Ajdovščini, na njem pa so zbrane v prvem delu, namenjenemu širši javnosti, nagovorili Danica Šantelj Arrighetti iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Sektor za Interreg, Alessia Del Bianco, vodja projekta na PromoturismoFVG, prof. dr. Edvard Kovač, predsednik Evropskega kulturnega centra sv. Martin Tourski. Dogodek je povezovala Patricija Štor, odgovorna za projekt na RRA ROD Ajdovščina.

Govorci so izpostavili pomembnost sodelovanja z lokalnim okoljem pri vzpostavljanju tovrstnih projektov in poudarili pomembnost financiranja projektov malih vrednosti, ki omogočajo dostopnost nepovratnih sredstev tudi majhnim organizacijam in na ta način omogočajo naslavljanje sicer morda zapostavljenih vsebin.

Projekt bo trajal 14 mesecev in v tem času so predvidene naslednje aktivnosti:
– vzpostavitev poti z načrtovanjem, označevanjem, otvoritvenimi dogodki in strokovno konferenco,
– usposabljanja turističnih vodnikov in priprava prodajnih turističnih paketov,
– obširna promocija po vseh utečenih kanalih obeh partnerjev, priprava zemljevida vseh kulturnih, tematskih in drugih pohodnih poti projektnega območja ter promocijski film,
– čezmejna strategija upravljanja pohodnih poti z akcijskim načrtom za kratkoročno in dolgoročno zagotavljanje trajnosti projekta.

Otvoritev Čezmejnega Martinovega kroga je predvidena v aprilu 2025.
Razgledne točke na poti ne poznajo političnih in miselnih omejitev. Povezujejo se z znanjem, promocijo, prenašanjem primerov dobrih praks. Po končanem projektu na tem območju ne ostaja samo nova krožna kulturna pot Sveta Evrope, skupni zemljevid, usposobljeni vodniki, strategija upravljanja z akcijskim načrtom, temveč tudi dobra podlaga za prihodnji razvoj novega trajnostnega turističnega produkta, ki bo v nadaljevanju imel najnujnejše, kar potrebuje ljubitelj hoje za sproščeno in varno popotovanje: orientacijsko spletno stran, možnost rezervacije prenočišč ter dober vpogled v dodatno ponudbo.