UVODNI DOGODEK PROJEKTA INTER BIKE III

 

 

 

V četrtek, 7. decembra 2023, s pričetkom ob 10.00 uri, bo na sedežu Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina potekal uvodni dogodek projekta Inter Bike III – Navezava zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Z oktobrom 2023 se je pričel čezmejni projekt s področja razvoja kolesarskega turizma Inter Bike III, ki prenaša rezultate prejšnjih dveh istoimenskih projektov na novi obmejni območji, v Brkine ter v dolini rek Ter in Nadiža. Pretekla projekta Inter Bike sta opredelila 1000-kilometrsko kolesarsko povezavo Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro z Ravenno. V njunem okviru so bile sofinancirane investicije v kolesarsko infrastrukturo, z izobraževalnimi aktivnostmi pa se je poskušalo izboljšati ponudbo za kolesarske turiste ob poti. Uvajalo se je tudi intermodalne storitve prevoza koles z avtobusi in ladjami, med katerimi so nekatere postale tudi redne linije.

Projekt Inter Bike III bo obstoječo infrastrukturo in storitve še nadgradil. Na slovenski strani bo pozornost namenjena razvoju državne kolesarske povezave D7, ki povezuje, čez Kras in Brkine, mejna prehoda Robič in Jelšane. Natančneje se bo določila trasa povezave na odsekih, ki še niso dovolj dorečeni, izvedlo se bo nekaj izboljšav kolesarske infrastrukture, poskrbelo pa se bo tudi za dolgoročno upravljanje poti, izboljšanje kakovosti kolesarske ponudbe ob njej in promocijo same povezave. V Vipavski dolini bodo poskusno uvedli sezonske kombi prevoze koles do intermodalnega vozlišča v bližnjem Čedadu. Prevozi bodo predstavljali dopolnitev k sezonski avtobusni povezavi Tolmin-Čedad, sofinancirani v okviru strateškega čezmejnega projekta Adrioncycletour. Kar zadeva promocijo se bo nadgradilo spletni zemljevid čezmejnih kolesarskih poti, ki je dostopen na spletni strani https://bike-alpeadria.eu. Za območje Obalno-kraške regije pa se bo pripravilo prometno študijo za izboljšanje javnega avtobusnega potniškega prometa na primestnih in čezmejnih linijah.

Na italijanski strani bodo na območju dolin rek Ter in Nadiža, ki ju povezuje regionalna kolesarska pot FVG3, nadgradili kolesarsko turistično ponudbo in e-mobilnost, tako kot na območju Krasa in Brkinov. V Vzhodni Benečiji pa nameravajo izboljšati ponudbo prevozov kolesarjev z barkami. Predvidena je uvedba nove ladijske linije med Eracleo in Caorlami v Beneški laguni ter po reki Lemene proti notranjosti.

Navedene aktivnosti dopolnjujejo vsebino strateškega projekta Adrioncyletour, ki prav tako izboljšuje kolesarsko infrastrukturo in ponudbo kolesarskih storitev in sicer na obalni kolesarski povezavi vzdolž Severnega Jadrana ter na njenih navezavah proti notranjosti do Gorice in Gorenjske.

Dogodek je namenjen predstavitvi projekta, partnerjev ter regijskih projektov s področja mobilnosti, kolesarstva in kolesarskega turizma. V razpravi bodo predstavljene tudi možnosti za povezovanje iniciativ in za sodelovanje s strateškim projektom ADRIONCYCLETOUR v sklopu prečnih dejavnosti, del dogodka pa bo namenjen tudi novinarski konferenci.