Uvodno srečanje projekta BEE2GETHER

 

 

 

Z uspešno izvedenim uvodnim srečanjem prejšnji petek, 20. oktobra, smo uradno začeli s projektom BEE2GETHER iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija v obdobju 2021-2027. Poleg partnerjev projekta se je dogodka udeležilo tudi 150 predstavnikov kmetijskega sektorja, ki so želeli izvedeti več o inovativnem čezmejnem sistemu za učinkovito in trajnostno proizvodnjo. V uvodnem delu, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Skupnega sekretariata, organa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine za finance, je bil predstavljen prehod od projekta BEEDIVERSITY (ITA-SLO 14-20) do njegove kapitalizacije s projektom, ki se začenja zdaj to je Bee2gether. Partnerji smo nato nadaljevali s tehničnim sestankom, kjer smo dorekli način dela, finančne vidike ter vidike komuniciranja in obveščanja, ostali udeleženci pa so se udeležili poglobljenega posveta o preciznem kmetijstvu s strokovnjaki iz tega področja. Popoldne se je dogodek nadaljeval z ogledi dobrih praks pri dveh lokalnih kmetijskih podjetjih, ki delujejo na konceptu kmetijstva 4.0, t.j. povezano oziroma pametno kmetijstvo, ki uporablja informacijske in podatkovne tehnologije za optimizacijo zahtevnih kmetijskih procesov.