V čezmejno sodelovanje z dvema novima projektoma

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je bila uspešna s prijavo dveh novih projektov, za izvedbo katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj skupno zagotovil dober milijon evrov sofinanciranja. Projekt INTER BIKE III, v katerem smo vodilni partner, nadaljuje zgodbi spodbujanja razvoja kolesarskega turizma dveh predhodnih projektov INTER BIKE in INTER BIKE II, pri projektu BEE2GETHER pa gre za spodbujanje razvoja čebelarstva, izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Projekta, vsak v trajanju dveh let, se bosta izvajala preko programa Interreg Italija – Slovenija. Pri projektu »Navezave zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour«, z akronimom INTER BIKE III, bo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega sodelovala skupaj s petimi projektnimi partnerji. Od tega z dvema slovenskima (Regionalni razvojni center Koper in Občina Ilirska Bistrica) ter s tremi italijanskimi (Vega l- razvojna agencija Vzhodne Benečije, potovalna agencija CAORLE.IT, konzorcijsko podjetje LAS Torre Natisone). Kot pridruženi partner sta vključeni še Občina Izola in Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – Centralna direkcija za infrastrukturo in ozemlje. Predvidena skupna vrednost projekta je 749,579.19 €, od tega predvideno sofinanciranje s strani evropskega sklada znaša 599,663.35 €.

Glavni cilj projekta INTER BIKE III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot obliko trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«). Te spodbude se bo doseglo z izboljšanjem dostopa do znamenitosti ob teh poteh ter z nadgradnjo kolesarske infrastrukture. Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v Vzhodnem Venetu in ena cestna med potema D7 in FVG3. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina pa bo med drugim v sklopu projekta nadgradila platformo www.bike-alpeadria.eu, da bo ustrezala sodobnemu kolesarju in bila primerna za uporabo tudi na pametnih telefonih, dodane pa ji bodo tudi nove kolesarske trase.

Čezmejno sodelovaje Slovenije in Italije poudarja tudi projekt »Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel« z akronimom BEE2GETHER. Pri omenjenem projektu je v partnerstvu povezanih pet partnerjev, vodilna italijanska Agencija Dežele Veneto za inovacije v primarnem sektorju – Veneto Agricoltura in sodelujoči tehnološki park Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani ter trije slovenski: poleg Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina še Nacionalni inštitut za biologijo in Kmetijski inštitut Slovenije. Na našem območju kot pridružena partnerja sodelujeta še dve izobraževalni organizaciji in sicer Osnovna šola Dobravlje in Šolski center Nova Gorica, Biotehniška smer. Skupna vrednost projekta znaša 722,203.13 €, od tega je predvideno sofinanciranje s strani evropskega sklada v vrednosti 577,762.50 €.

BEE2GETHER je projekt, ki nadgrajuje izkušnje italijanskih partnerjev, nadaljeval pa se bo z razvijanjem inovativnega modela upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne uporabne kmetijske tehnike. Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal lahko elektronski panji identificirajo morebitne prisotne težave. Posledično se na tak način omejujejo ali zmanjšujejo nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina bo v tem projektu sodelovala kot partner, ki pokriva “zeleno” področje regionalnega razvoja v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji. Sodelovali bomo tudi pri izvajanju delavnic in izobraževanj za čebelarje ter komunicirali z lokalnim okoljem in vključenimi deležniki. Italijanski partnerji pa bodo na naše območje prenesli dobre prakse z znanjem in usposobili čebelarje za ravnanje z opremo za uporabo elektronskih panjev.