Štiri občine Vipavske doline: Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Vipava so v letu 2022 pristopile k pripravi strategij razvoja kmetijstva na svojih območjih za obdobje 2023 – 2034. Kljub temu, da se dokumenti pripravljajo za vsako občino posebej, pa je želja, da bi se pri določenih razvojnih ukrepih občine poenotile z namenom skupnega in poenotenega razvoja kmetijstva celotne Vipavske doline.

Vlogo koordinatorja priprave dokumentov so občine zaupale Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

Namen priprave strategij je oblikovati strateški okvir lokalnega razvoja kmetijstva
ob upoštevanju lokalnih potencialov in potreb, evropskih ter nacionalnih usmeritev, v luči prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biodiverzitete in kmetijske krajine
in doseganja prehranske oskrbe in varnosti. Strateške usmeritve in predlagani ukrepi bodo občinam v pomoč pri pripravi občinskih pravilnikov s področja razvoja kmetijstva in predlogov proračunov.

Da bodo strategije kmetijstva lahko dokumenti, ki bodo odražali poleg potencialov tudi potrebe in smotrne ukrepe za dosego ciljev je nujno sodelovanje deležnikov. Občini  Ajdovščina in Vipava zato vabita deležnike in vse zainteresirane v delovno skupino za pripravo občinske strategije za razvoj kmetijstva.

Prvič se bo delovna skupina srečala na delavnici, ki bo potekala v sredo, 12. aprila med 9. 00 in 12.00 uro v veliki dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4 v Ajdovščini.

Delavnica bo hkrati izvedena za obe občini, Ajdovščino in Vipavo. Predstavitvi analiz stanja
in zbranih podatkov bo sledilo delo v manjših skupinah, ki jih bodo usmerjali strokovni sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Namen delavnice je izpostaviti PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI in NEVARNOSTI v okviru razvoja kmetijstva skupnega območja občin Ajdovščina in Vipava (izdelava SWOT analize).

Zaradi organizacije dela je nujna potrditev udeležbe. Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite preko e-pošte: info@rra-rod.si ali na telefonski številki: 065 556 238 ali 065 556 235 najkasneje do torka, 11. aprila do 12.00 ure. Kontaktni osebi za dodatna pojasnila sta Suzana Žvokelj Ferjančič in Patricija Štor.

Osnutek analize stanja kmetijstva v občini Ajdovščina najdete na tej povezavi.

Osnutek analize stanja kmetijstva v občini Vipava najdete na tej povezavi.

 

 

Vabilo (povezava na pdf dokument)