Vabilo na delavnico NOVOSTI PRI PRIJAVI NEZGOD PRI DELU

Kdaj: sreda, 29. 6. 2022, ob 9.00 uri, splet (aplikacija ZOOM)

Trajanje: 2 uri (9.00 – 11.00)

Predavatelji: mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., vodja poslovne enote Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačno delavnico

NOVOSTI PRI PRIJAVI NEZGOD PRI DELU
V delavnici bomo predstavili novosti, ki bodo začele veljati s 01.07.2022 ter nov obrazec s katerim more vsak delodajalec poročati poškodbe oz. nezgode pri delu.

Vsebina delavnice:
• Predstavitev novosti pri prijavljanju nezgod pri delu po novem Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu
• Obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb pri pojavu nezgode pri delu
• Izpolnjevanje potrebne dokumentacije
• Interna dokumentacija v primeru pojava nezgod (raziskava dogodka, izjave poškodovanih oseb, izjave prič)
• Ukrepi v podjetju po nastanku nezgode

Delavnica je za udeležence brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 06 55 56 232.

VABILO

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.