Vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2023 – podaljšan rok do 7.aprila 2023

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2023.

Pogoji, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, bo kmetijsko gospodarstvo na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva pridobilo Potrdilo o pridobitvi pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2023.

Vlogo oddate na način, da:

 1. izpolnite priložen obrazec: VLOGA IN NAROČILNICA ZA EMBALAŽO 2023
 2. preberete, ustrezno označite in podpišete obrazec IZJAVA 2023
 3. priložite kopijo izpiska iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ki ne sme biti starejši
  od treh (3) mesecev oz. kopijo izpiska zadnjega sestanka na UE.

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

 1. Vlogo pošljite po pošti ali prinesite osebno na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«)

POGOJI IN POSTOPKI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO NAKUPA IN UPORABE EMBALAŽE ZA SVEŽE, NEPREDELANO SADJE, ZELENJAVO IN POLJŠČINE S POREKLOM VIPAVSKE DOLINE V OKVIRU TRŽNE POD-ZNAMKE »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«

Obravnavane bodo izključno popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih kosov embalaže.

Končni rok za oddajo popolnih vlog je petek, 31. marec 2023. PODALJŠANO do petka, 7. aprila 2023.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 065 556 235 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: patricija.stor@rra-rod.si. Kontaktna oseba je Patricija Štor.

Lepo povabljeni k sodelovanju!