Z ministrico Alenko Bratušek o infrastrukturnih izzivih naše regije

V torek, 14. 5. 2024 je našo regijo obiskala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Udeležila se je seje Sveta Severnoprimorske (Goriške) razvojne regije, kjer so bili v ospredju tukajšnji infrastrukturni izzivi.

Vsebinska razprava je bila razdeljena v štiri sklope. V prvem so strokovni delavci ministrstva predstavili trenutno stanje gradnje 4. razvojne osi, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med Gorenjsko oz. Osrednjeslovensko ter Severnoprimorsko (Goriško) regijo. V drugem sklopu je bilo govora o kolesarskih povezavah znotraj regije, zlasti o tistih projektih, ki so potencialni za uvrstitev v aktualni poziv Dogovora za razvoj regij. V tretjem sklopu je bila v ospredju železniška infrastruktura, kar je po besedah ministrice prioriteta države na področju infrastrukture. Govora ni bilo le o glavni železniški povezavi skozi regijo, tj. Bohinjski progi med Jesenicami in Novo Gorico, ampak tudi o obnovi železniških postaj Nova Gorica in Most na Soči. Najbolj burna razprava se je razvila v četrtem sklopu o obnovi oz. ponovni oživitvi Gorskega centra Kanin. Ministrica je situacijo komentirala z besedami: »Iskreno si želim, da se najde resen interesent, ki se zaveda pomena Kanina in predvsem možnosti, ki jih Kanin daje za turizem in gospodarstvo, v tej regiji in celi Sloveniji. Ne želim si investitorjev, ki pričakujejo od države celoten vložek, potem pa bi oni s tem upravljali. To zame ni pravo javno-zasebno partnerstvo«.

Ministrico je v Bukovici (Občina Renče-Vogrsko) gostilo vseh 13 županov Severnoprimorske (Goriške) razvojne regije. Sejo Sveta regije na čelu s predsednikom Tomažem Vencljem (župan občine Idrija) je organizirala Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA), del katere je tudi RRA ROD Ajdovščina.