Z ministrom in državno sekretarko o izzivih regionalnega razvoja naše regije

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je vključena v mrežo štirih razvojnih agencij, ki delujejo na območju Severne Primorske (Goriške) razvoje regije. To je Mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA), ki skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji, zagotavlja podporo za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta ter vodi dialog z državno ravnijo in drugimi ključnimi deležniki v regiji.

Pred dnevi je v Kobaridu potekala seja Sveta regije, kjer sta nas s prisotnostjo počastila minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič. Župani so na seji spregovorili o razvojnih projektih in težavah, s katerimi se ob tem srečujejo občine. Pri tem so izpostavili predvsem komunalno infrastrukturo. »V tem trenutku se osredotočamo na projekte, ki jih začrtuje teritorialni mehanizem financiranja regij, t.i. Dogovor za razvoj regij (DRR)« je v izjavi po seji povedal Simon Škvor, predstavnik MRRA.

Ti projekti so usmerjeni v štiri področja. Prvo od teh je podjetništvo, pri čemer tečejo pogovori o možnostih vzpostavitve mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki bi pokril celotno regijo. Največje potrebe celotne regije predstavlja zagotavljanje primerne oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadnih voda. Težave se pojavljajo v trenutnih kriterijih, ki določajo pridobitev sredstev za projekte na tem področju. Novost je področje zelene infrastrukture, ki zajema urejanje zelenih površin v urbanih okoljih. Četrto področje so investicije v državno kolesarsko omrežje.

Oba povabljena gosta sta navzočim izčrpno predstavila Evropsko kohezijsko politiko v novem programskem obdobju 2021-2027 in izvajanje mehanizma DRR (Dogovor za razvoj regij). Pri rahljanju kriterijev za uvrstitev projektov v DRR, ki za občine trenutno predstavljajo več omejitev, bo potreben konsenz z drugimi resornimi ministrstvi, ki pokrivajo posamezno področje (npr. Ministrstvo za naravne vire in prostor v primeru oskrbe s pitno vodo oz. čiščenja odpadnih voda). Gosta sta navzočim predstavila tudi nekaj novosti, kot je osnutek novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Spremembe gredo v smeri večjih pristojnosti na regijah in s tem njenih Svetih kot odločevalskemu organu. Katičeva je povedala, da bo v novelo zakona vključeno tudi pravilo, da država ne sme več nalagati lokalnim skupnostim dodatnih nalog, če ob tem ne zagotovi tudi finančnih sredstev, ki so potrebna za njihovo izvajanje. V sklepni izjavi je minister poudaril delovanje MRRA kot primer dobre prakse v Sloveniji: »Severnoprimorska regija je regija, kjer župani znajo medsebojno sodelovati, ki se znajo povezovati, ki govorijo z enim glasom in to je tisto, kar je zelo koristno tudi pri koriščenju evropskih sredstev in sploh pri ukrepih skladnega regionalnega razvoja.«