Že drugo priznanje za poslovno odličnost poslovanja

 

 

Ministrstvo za javno upravo spodbuja organe javne uprave k uporabi modela CAF, ki je pripomoček za izboljšanja poslovanja. Za uspešno uporabo modela ministrstvo organizacije tudi nagrajuje in jim letno podeljuje posebne listine. V četrtek, 19. januarja 2023, je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik na slovesni podelitvi podelila Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina priznanje »Uporabnik CAF«, ki predstavlja že drugo stopnjo uporabe.

RRA ROD se je v letu 2019 vključila v pobudo Ministrstva za javno upravo za izvedbo samoocene kakovosti  svojega delovanja po modelu CAF in s tem naredila odločilen korak v smeri poslovne odličnosti. Model je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, je orodje, ki ga organizacije po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom izboljšanja svojega delovanja. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja dosežejo z ustreznim vodenjem, načrtovanjem, optimiziranimi procesi, zadostnimi viri, zadovoljnimi zaposlenimi in vzpostavljenimi partnerstvi z uporabniki in deležniki. Na podlagi prve samoocene delovanja in akcijskega načrta za izvedbo ukrepov izboljšav je RRA ROD prejela v začetku leta 2020 priznanje “Začetnik CAF”, v lanskem letu je sledila ponovna samoevalvacija, pregled dosežkov zastavljenih ciljev in plan nadaljnjih izboljšav. Na tej podlagi si je RRA ROD kot edina razvojna agencija v državi prislužila priznanje “Uporabnik CAF”. Že drugo priznanje k odličnosti je v imenu RRA ROD prevzela direktorica Brigita Habjan Štolfa, ki se je ob tej priložnosti zahvalila ekipi, ki verjame in sledi načelom stalnih izboljšav. ˝Za nami je obdobje, ki je preoblikovalo mnoge ustaljene prakse in načine dela. Prepričana sem, da smo iz tega obdobja izšli bolj organizirani, bolj agilni ter posledično bolj močni tudi zaradi orodja CAF, ki je ves ta čas deloval kot kompas,˝ je izpostavila ob prejemu priznanja na slovesnosti na ministrstvu.