LIFE ViVaCCAdapt; Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley

LIFE ViVaCCAdapt; Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley

Timelines: Aktivni, Okolje in prostor LIFE ViVaCCAdapt; Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley

Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline.

Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt ‘Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline’ (LIFE15 CCA/SI000070). Osredotoča se na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov. Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov.

1. Priprava regionalne analize za podporo prilagajanju na podnebne spremembe.
2. Izdelava Strategije za prilagajanje na podnebne spremembe v Vipavski dolini.
3. Razvoj in testiranje sistema odločanja o namakanju z razvito aplikacijo, ki bo pridelovalcem vključenim v projekt, sporočila priporočeni čas in obrok namakanja, upoštevaje informacijo o vodozadrževalnih lastnostih tal, trenutni količini vode v tleh, potrebah rastlin po vodi glede na razvojno fazo, in vremensko napoved.
4. Analiza in implementacija zelenih protivetrnih pasov, ki bo zajemala merjenje in analizo vetrovnih razmer in značilnosti vetrov v Vipavski dolini ter analizo vpliva obstoječih protivetrnih pregrad in izvedbo novega demonstracijskega območja zelenih protivetrnih pasov na površini 1000 m2.

 

http://www.life-vivaccadapt.si/sl/

 

 

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA
869.028,00 € – skupni proračun projekta
213.400,00 € – proračun Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2021
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA:
Vseh partnerjev je 6.
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – vodilni partner
BO-MO d.o.o. – partner
HIDROTEHNIK d.d. – partner
Inštitut za vode Republike Slovenije – partner
Občina Ajdovščina – partner
Univerza v Ljubljani – partner

NAZIV PROGRAMA: Program LIFE (LIFE Programme)
SPLETNA STRAN PROJEKTA: http://www.life-vivaccadapt.si/sl/

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE