Turizem

Projekt GELATOn the ROAD ustvarja prvo evropsko sladoledno cesto, namenjeno promociji in ohranjanju lokalne kulturne dediščine in identitete.

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. 

V okviru projekta je bilo na območju Vipavske doline organizirano srečanje projektnih partnerjev, pripravljena je bila baza ponudnikov turističnih produktov in storitev, posnet dokumentarno-promocijski film o Vipavski dolini .

Osnovni namen projekta z akronimom ComSurTour je bil usposabljanje akterjev na področju razvoja in spodbujanja podjetniških iniciativ v okviru trajnostnega podeželskega turizma.

Glavni namen projekta je bil vzpostaviti mrežo kolesarskih (cestnih) povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav (od Ravenne v Italiji do Kranjske Gore). 

Dvoletni projekt je tematsko obravnaval kvaliteto turistične ponudbe v vinskem turizmu, oblikovanje in trženje turističnih produktov in turistične ponudbe ter promocijo celotnega vinorodnega okoliša kot turistične destinacije. 

Osrednji turistično promocijski dogodek Vipavske doline na področju vina in kulinarike, ki vsako leto poteka drugo nedeljo in ponedeljek v maju na Dvorcu Zemono. Na festivalu se predstavljajo najboljši vinarji in ponudniki pridelkov in izdelkov Vipavske doline. 

Namen projekta je bil izboljšati širšo prepoznavnost vinorodnih območij in vrhunskih vin vzhodne Benečije v Italiji in Vipavske doline. 

V okviru projekta je bila izvedena vrsta pobud za turistični razvoj območij v vzhodni Benečiji ter v Ajdovščini s ciljem povečati pretok turistov tudi izven sezone. Namen projekta je bil spodbuditi okolju prijazen tematski turizem na osnovi zgodovine z vidika arhitekture in okolja.

Projekt je spodbujal sodelovanje na področju skupnega oblikovanja in trženja produktov, razvoja zaokroženih turističnih območij ter izmenjavi znanj in dobrih praks, kar je pripomoglo h krepitvi odnosov in pozitivno vplivalo na enakomeren razvoj celotnega čezmejnega območja.