Okolje

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v Regionalni razvoj Goriške razvojne regije, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin). 

Namen projekta je bil oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt ‘Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline’

Projekt se je izvajal v okviru programa Central Europe in je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Izziv projekta je bil v razvoju in izvajanju strategije za večjo uporabo obnovljivih virov in skoznjo dodati vrednost razvoju podeželskih območij na trajnosten način.