Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa – LAS ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa – LAS ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

Timelines: Podeželje, Zaključeni Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa  – LAS ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa za območje treh sosednjih občin – Ajdovščine, Komna in Vipave – je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo enakopravnih partnerjev junija 2008. LAS se je takrat skladno s pristopom »LEADER« vključilo 51 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je za LAS v vlogi njenega upravljalca do konca programskega obdobja EU 2007–2013, do 31. 12. 2015, opravljala vse strokovne in administrativne naloge ter naloge finančnega organaLAS je bila v programskem obdobju 2007–2013 upravičena do nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – osi LEADER v višini 774.288,10 EUR. S temi sredstvi je sofinancirala 28 projektov, ki so zasledovali cilje Strategije lokalnega razvoja območja LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa za obdobje 2007–2013. Podrobnejše informacije o vseh sofinanciranih projektih so na voljo na spletni strani LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa: www.las-razvojpodezelja.si. Razvojna agencija ROD je za partnerje LAS organizirala tudi štiri obiske dobrih praks; leta 2010 so si člani ogledali rezultate projektov različnih lokalnih akcijskih skupin na Sardiniji, leta 2012 so se odpravili čez mejo na avstrijsko Štajersko,  v letu 2014 so si ogledali inovativne projekte v Pomurju, konec leta 2015 pa še v Beli krajini. 

 

 

Štizvedenih projektov preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa:

Izvedenih projektov: 28 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA  in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA:

Skupna vrednost izvedenih projektov: 1,2 mio EUR

 

TRAJANJE PROJEKTA:  Programsko obdobje EU 2007–2013, do 31. 12. 2015 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev):

Število partnerjev, povezanih v LAS: 52

Upravljalec LAS : Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

NAZIV PROGRAMA: Program razvoja podeželja RS 2007-2013 

SPLETNA STRAN: www.las-razvojpodezelja.si

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE