VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

Timelines: Podeželje, Zaključeni VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih gospodarstev in spodbujanja konkurenčnosti kmetijstva na osnovi načel trajnostnega in sonaravnega razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami. Glavni namen projekta “VALO-PT” je pripraviti skupno čezmejno podatkovno bazo tipičnih izdelkov. S pomočjo dogodkov, informativnega gradiva in s postavitvijo več info točk, na katere se kmetijska gospodarstva lahko obrnejo, prispeva projekt k širši prepoznavnosti primarnega sektorja. Projekt je bil namenjen različnim dejavnostim in proizvodom: pridelava mesa in mleka, sadjarstvo, oljkarstvo, pridelava vrtnin, vinogradništvo, zdravilna zelišča in tipične jedi. Z ustrezno kakovostjo se lahko doseže veliko širšo ciljno javnost in se zagotovi tudi promocija čezmejnega območja. Namen projekta je torej spodbuditi raznolikost ponudbe, ovrednotiti lokalne proizvode ter izvesti aktivnosti za ovrednotenje proizvodov z visoko dodano vrednostjo, predvsem tipičnih in tradicionalnih lokalnih izdelkov, kar prispeva k povečanju prepoznavnosti tako izdelkov kot območja. 

Razvojna agencija ROD je skrbela za finančno vodenje projekta.  

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA  in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA:

317.747,45 EUR / 11.370,16 EUR 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 9. 2005–31. 12. 2007 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev):  KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,  vseh partnerjev: 24 
NAZIV PROGRAMA: Program pobude skupnosti Interreg III A, Slovenija-Italija 2000–2006; 2. Gospodarsko sodelovanje, 2.3. Čezmejno sodelovaje v primarnem sektorju  

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE