Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Timelines: Podeželje, Zaključeni Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Razvojna agencija ROD je v začetku septembra 2004 v soglasju s svojimi ustanovitelji uspešno pripravila vlogo na nacionalni javni razpis takratnega Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (PCMG) za vzpostavitev in delovanje podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi. Skladno z zahtevami sofinancerja je bilo potrebno ustanoviti samostojno pravno osebo. Neprofitni zavod Center za razvoj podeželja TRG Vipava je bil s strani edine ustanoviteljice Občine Vipava ustanovljen decembra 2004. Poleg vzpostavitve zavoda je Razvojna agencija ROD zanj opravljala tudi njegovo celotno upravljanje vse do konca leta 2006. Uradno odprtje prostorov na osrednjem vipavskem trgu je bilo v juniju 2005. Osnovna naloga zavoda je bilo izvajanje nacionalnega programa podeželskih razvojnih jeder; deloval je kot podporna institucija za razvoj in trženje lokalnih produktov in usposabljanje njihovih izdelovalcev z namenom in ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Poleg teh dejavnosti smo na ROD-u od vsega začetka vzporedno razvijali tudi  dejavnosti, neposredno povezane s turizmom. V okviru zavoda je bil vzpostavljen turistično informacijski center TIC Vipava, nacionalno uspešen model lokalnega turističnega vodenja, sistem prodaje spominkov in ostalih lokalnih produktov, sistem spremljanja turističnega obiska v TICu ter model oblikovanja tailor-made enodnevnih izletov po območju Občine Vipava.

 

FINAČNA VREDNOST:

V letu 2004 je Razvojna agencija Rod prejela s strani PCMG finančna sredstva v skupni višini: 5.974.200,00 SIT, s strani Občine Ajdovščina: 566.450,00 SIT in s strani Občine Vipava: 4.474.950,00 SIT. Ta sredstva v skupni višini 11.015.600,00 SIT so bila namenjena za vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra v Vipavi in informiranje ter animiranje ciljnih skupin za vključitev v dejavnosti PRJ. V letih, ko je zavod TRG upravljala Razvojna agencija ROD (do 31. 12. 2006), je za to nalogo pridobivala finančna sredstva s strani PCMG, Občine Vipava in od prodaje izdelkov in storitev na trgu. 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 9. 2004 – 31. 12. 2016 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev): Pospeševalni center za malo gospodarstvo RS (sofinancer), Občina Vipava (ustanovitelj zavoda TRG Vipava in sofinancer)
NAZIV PROGRAMA: Program »Podjetniška prenova podeželja«, PCMG, 20022006 

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE