Razpisi

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

2021-04-13T05:31:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 2021-04-13T05:31:35+00:00

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)

2021-04-13T05:29:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021) 2021-04-13T05:29:42+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

2021-04-13T05:27:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021-04-13T05:27:51+00:00

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

2021-04-13T05:25:33+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24. ure in za drugo odpiranje, do 30. 8. 2021 do

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022 2021-04-13T05:25:33+00:00

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

2021-04-13T05:19:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5. 3. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021. Rok se navezuje na zasedanje

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021) 2021-04-13T05:19:29+00:00

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

2021-03-10T10:45:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5. 3. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021. Rok se navezuje na zasedanje

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 2021-03-10T10:45:31+00:00

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021

2021-03-05T12:37:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Oddaja vloga poteka od 15. 3. 2021 do najkasneje 15. 11. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase. Predmet javnega

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021 2021-03-05T12:37:05+00:00

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021

2021-03-05T12:23:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021.

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021 2021-03-05T12:23:02+00:00

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

2021-03-05T12:16:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 3. 2021, 2.rok do 6. 4. 2021,

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2 2021-03-05T12:16:04+00:00

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2021-03-05T12:02:45+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 2021-03-05T12:02:45+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE