+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Cilj projekta je prispevati k dvigu ravni agroživilskega sektorja in s tem h krepitvi evropske konkurenčnosti. To želimo doseči s povečanjem dodane vrednosti dobavnih verig slovenskim podjetjem preko prenosa biotehnologije, ki je že uveljavljena v Italiji, zlasti v Benečiji.

Trajanje projekta:

15. 4. 2024 – 14. 4. 2026

Partnerstvo:

 1. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner)
 2. Venetian Cluster (IT)
 3. Znanstveno-raziskovalni center Koper (SI)
 4. AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG FOUNDATION (IT)
 5. INFORMEST – Service and Documentation Centre for International Economic Cooperation Italia (IT)
 6. Primorski tehnološki park (SI)

Pridruženi parterji:

 1. Rigoni di Asiago SRL
 2. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 3. SCHERZ d.o.o.
 4. U&V proizvodnja in trgovina d.o.o.
 5. UNIONE DEI CONSORZI VINI DOC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 6. COBIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo

Vrednost projekta:

Celotni znesek: 886.560,89 €

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): 709.248,70 €

Opis projekta:

Cilj projekta je prispevati k dvigu ravni agroživilskega sektorja in s tem h krepitvi evropske konkurenčnosti. To želimo doseči s povečanjem dodane vrednosti dobavnih verig slovenskim podjetjem preko prenosa biotehnologije, ki je že uveljavljena v Italiji, zlasti v Benečiji.

Partnerji, ki prihajajo tako iz javnega kot zasebnega sektorja bodo skupaj sodelovali pri oblikovanju vsebine za analizo rastlinskih vrst, opredelitvi poslovnega modela, nudenju pomoči zainteresiranim malim in srednjim podjetjem in skrbeli za prenos projektnih rezultatov v prakso.

Predmet raziskave bodo rastlinske vrste, ki so ključne za gospodarstvo na tem območju (npr. oljka, vinska trta in ognjič). Poudarek bo na novih izdelkih, obogatenih z bioaktivnimi spojinami, ki so pridobljene iz rastlinskih vrst. Uvedena biotehnologija bo omogočala:

 • pridobivanje in razmnoževanje aktivnih rastlinskih sestavin, brez gojenja rastlin, s čimer prihranimo pri zemlji, vodi, pesticidih in prispevamo k zmanjševanju odpadkov;
 • možnost pridobivanja aktivne rastlinske sestavine z laboratorijsko množitvijo namesto s pomočjo razmnoževanja rastlin;
 • možnosti ustanavljanja novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev gospodarstva zaradi povečanja količine razpoložljivih učinkovin;
 • uporabo dela prihodkov iz proizvodnje zaradi uporabe nove biotehnologije za izboljšanje flore in habitatov

Projekt bo novo biotehnologijo v gospodarstvo uvajal preko javnega poziva, namenjenega malim in srednjim podjetjem iz agroživilskega sektorja, ki bodo želela uporabiti poslovni model in koristi projekta. Na voljo bodo naslednje storitve:

 • brezplačna analiza, testiranje in pomoč pri uporabi tehnologije v proizvodnji izdelka;
 • izdelava idejne zasnove po naročilu prijavitelja na podlagi poslovnega modela, razvitega v okviru projekta;
 • vodenje po nacionalnih, regionalnih in evropskih finančnih virih za uvajanje nove biotehnologije v proizvodni proces;
 • možnost udeležbe na mednarodnem dogodku za mreženje z namenom spodbujanja povezav z drugimi, ne nujno istovrstnimi panogami na trgu, kar bo omogočalo nadgradnjo vrednostne verige vlagatelja.

Naziv programa:

Program sodelovanja INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027