+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Glavni namen projekta je bil vzpostaviti mrežo kolesarskih (cestnih) povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav (od Ravenne v Italiji do Kranjske Gore). 

Trajanje projekta:

10. 3. 2011 – 9. 3. 2015

Partnerstvo:

Vodilni partner: Regionalni razvojni center Koper – Centro regionale di sviluppo Capodistria

Partnerji (23): Provincia di Venezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, Provincia di Padova, Provincia di Trieste, Provincia di Gorizia, Provincia di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, GAL Venezia Orientale, Delta 2000, GAL Polesine Delta del Po, Občina Cerkno, Občina Kranjska Gora, Občina Kobarid, Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Koper, Občina Komen, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Posoški razvojni center, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Vrednost projekta:

3.159.263,54 EUR / 128.168,29 EUR

Opis projekta:

Glavni namen projekta je bil vzpostaviti mrežo kolesarskih (cestnih) povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav (od Ravenne v Italiji do Kranjske Gore). Območje izvajanja projekta v Sloveniji je obsegalo celotna območja treh razvojnih regij; Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske, v Italiji pa dežele; Emilija – Romanja, Benečija in Furlanija – Julijska krajina. Projektni partnerji so med drugim določili glavno kolesarsko in manj zahtevno traso, ki poteka od Kranjske Gore do Ravenne, ter jo poimenovali Adriabike. Opredelili so tudi zahtevnejšo traso iz Gorenjske na Severno Primorsko. Slednja poteka tudi preko Vipavske doline. Obe trasi je možno v celoti prekolesariti, nekateri odseki ponujajo tudi možnost intermodalnega prevoza (vlak, avtobus ali ladja).

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je sodelovala v vseh aktivnostih projekta; vodila je pripravo popisa medobčinskega kolesarskega omrežja na projektnem območju v Sloveniji, v letu 2013 pa je izdelala dokument »Intermodalne povezave na geografskem območju projekta INTERBIKE v Sloveniji«. Nabavila je tudi 20 koles z vso potrebno opremo, ki so na voljo za izposojo tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu in predstavljajo veliko pridobitev tako v smislu obogatitve turističnih storitev kot tudi v smislu spodbujanja zdravega preživljanja prostega časa in zmanjšanju motoriziranega prometa ter onesnaževanja okolja. Kolesa si je moč izposoditi v ajdovskem mladinskem hotelu, Hotelu Gold Club, v Zavodu za turizem TRG Vipava in v vipavskem Kampu Tura. Za območje Zgornje Vipavske doline je Razvojna agencija ROD izdelala tudi promocijski zemljevid z vrisanimi predlogi kolesarskih tras.

Naziv programa:

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013